Raar heid

In het Ne der lands moe ten sa men ge stel de woor den ge woon aan el kaar ge schre ven wor den.

Er is dus geen en ke le re den om een spa tie in te voe gen bij woor den als 'lees ple zier', 'ho ge snel heids lijn' en 'keu ken be no digd he den'. De ze fout wordt on no dig veel ge maakt, en het lijkt er zelfs op dat de fou te spel ling steeds va ker wordt toe ge past. Een slech te ont wik keling.

Het plat form Sig na le ring On juist Spa tie ge bruik (SOS) pro beert de ze ont wik ke ling een halt toe te roe pen. Met be hulp van de ze web site wil len we al le taal ge brui kers wij zen op de veel ge maak te fout, om ze op die ma nier be wus ter met de ze re gel uit de Ne der land se taal om te la ten gaan.

Rene Vrijdag 20 Mei 2011 at 12:00 am | | Smurf

veertien reacties

J@n.

Tjonge jonge, heb jij ff moeite gehad om dit logje te schrijven.

J@n., (URL) - 20-05-’11 00:32
ollie

Over woorden die aan elkaar of niet aan elkaar staan trek ik mij geen bal van aan ; teksten komen uit mijn gedachten , niet uit een woordenboek ! Smurf jij bent een Nederlander , Ollie een Vlaming op taalgebied al een enorm verschil in woordkeuze .
@ Ollie’s blog ; Zo zit Ollie in elkaar , dat moet je aanvaarden of niet ! Net zoals ik door jou typisch Nederlandse belangen waar ik niets van ken aanvaard en probeer te begrijpen .

ollie, (URL) - 20-05-’11 05:01
Marjolijn

He t le est o ok veel moei lij ker, met al die spa ties, dan zonder.
Ik wens je een fijn, warm, zonnig weekend.

Marjolijn, (URL) - 20-05-’11 06:16
Redstar

Het is me nog niet echt opgevallen maar wel hele zinnen zonder leestekens er tussen Weet je hoe lastig dat leest en soms kan men ook per ongeluk een spatie typen denk ik Op schrijffouten van een ander let ik niet Ik laat zelf ook wel eens een staak vallen namelijk

Redstar, (URL) - 20-05-’11 07:39
zuster_klivia

Yep… of mensen die na een leesteken geen spatie typen! AARRGGH, niet te doen.

zuster_klivia, (URL) - 20-05-’11 08:18
klaproos

nou rene,
dat geloof ik wel :-)

lekker doen wat je zelf wilt, moeten is zo’n rot woord:-)

klaproos, (URL) - 20-05-’11 08:20
gerdaYD

Eventjes de trapppers kwijt dus vergeef het me als ik niet juist of adrem reageer René… bedankt voor je steunende reactie hé!

gerdaYD, (URL) - 20-05-’11 08:37
suske

korte zinnen met leestekens zijn het best om lezen.
Daar probeer ik me aan te houden.
En proberen geen “dt” fouten te maken.

suske, (URL) - 20-05-’11 09:32
Chantal

Ik merk met correspondentie aan mijn Amerikaanse vriendin vaak dat ik te Nederlands denk, samengestelde woorden worden in het Engels juist bijna altijd los geschreven, en dus vertalen wij ze vaak verkeerd…

Chantal, (URL) - 20-05-’11 09:44
Bart

Pri ma te le zen hoor.

Bart, (URL) - 20-05-’11 10:16
Sjoerd

Tsjonge wat leest dat moeilijk. Gelijk hebben ze

Sjoerd, (URL) - 20-05-’11 12:45
Rowin

Erg lastig te lezen, voortaan zonder spaties dan maar (zoals het hoord) haha

Rowin, (URL) - 20-05-’11 15:48
frank-103

soms splits ik woorden om duidelijker te maken wat ik bedoel, hoewel het dan taalkundig fout is. Maar dan moeten ze maar niet elke paar jaar de spellingsregeltjes veranderen!

frank-103, - 21-05-’11 00:01
Leibele

Laat SOS maar de hik krijgen, betweters. Taal is om te gebruiken, anders gaat het dood.

Leibele, (URL) - 22-05-’11 11:27
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om te voorkomen dat ik ondergespamd word.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.