Winschoten

In het kader van dat ik de rijksmonumenten van Winschoten eens bij elkaar schraap en toon, nu deze:Inleiding

WOONBLOK bestaande uit vier woningen en een sociëteitsgebouw met bovenwoning, gebouwd in 1906 door en in opdracht van Ybele Jelsma uit Groningen. De woningen zijn opgetrokken in een Overgangsarchitectuur met Art-Nouveau elementen en verschillen van elkaar in detaillering en materiaalgebruik. In de loop der jaren hebben de woningen diverse wijzigingen ondergaan, waardoor met name de achterzijden nogal zijn aangetast. In 1960 is onder andere woonhuis nummer 8 verbouwd en uitgebreid, in 1979 is nummer 12 verbouwd tot dameskapsalon en het sociëteitsgebouw is in de jaren vijftig verbouwd tot kerk. Het aanzicht van de panden verkeert echter in vrij gave staat.

Het woonblok bepaalt het straatbeeld tezamen met soortgelijke woonblokken. Dit blok springt er echter uit door zijn variatie aan detaillering en materiaalgebruik. Het is direct aan de straat gelegen en geeft de straat een stedelijk karakter.

Omschrijving

Twee bouwlagen hoog WOONBLOK opgetrokken in diverse soorten baksteen met alleen aan de voorzijde een iets uitspringend trasraam van donkere klinkers afgezet met een geglazuurde rand. Het samengestelde afgeknotte dak, gedekt met een roodbruin geglazuurde tuile du Nord (woonhuis nr. 14 is later voorzien van een zwart geglazuurde verbeterde Hollandse pan), heeft een goot op klossen. Onder de goot van de voorgevel een fries van muizetand in rode baksteen of verblendsteen.

WOONHUIS (nr. 8) heeft een voorgevel (noordoost) met zijrisaliet, opgetrokken in een witte verblendsteen met natuurstenen gevelbanden. De achter (zuidwest)- en zijgevel (zuidoost) zijn opgetrokken in rode baksteen. In de voorgevel met een fries van rode muizetand en witte verblendsteen, twee H-vensters met drieruits bovenlicht met gekleurd glas-in-lood en bruin geglazuurde onderdorpels. Op de verdieping twee openslaande vensters met een bovenlicht met roedenverdeling en getint glas, en donker geglazuurde onderdorpels met natuurstenen hoekstukken. In het dakvlak erboven een houten dakkapel met lessenaarsdakje en een dubbel zesruits venster. Het doorgetrokken zijrisaliet heeft een tentdak met piron en houten overstek. In het risaliet de hoofdentree, bestaande uit een paneeldeur met deurlicht met kijkgat van getint glas, een drieruits bovenlicht met gekleurd glas-in-lood en twee zijlichten met gekleurd glas-in-lood, natuurstenen stijlen en lateien, en halfsteens rollagen van verblendsteen en rode steen. Erboven een openslaand venster met bovenlicht met roedenverdeling en getint glas; in de top een openslaand venster met vierruits bovenlicht en getint glas, onder een natuurstenen latei. De vensters op de begane grond en de eerste verdieping hebben alle een natuurstenen latei en een halfsteens rollaag van afwisselend witte en rode steen.

De zijgevel (zuidoost) is blind. De achtergevel is wegens de jongere aanbouw en de vele wijzigingen voor de bescherming van ondergeschikt belang.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in de gang het stucplafond met rozet; de houten trap met decoratieve ronde trappalen en leuning met houten stijlen en handlijst. In het voorportaal de granito vloer; de crème tegellambrizering; het stucplafond met rozet; de blinde gepleisterde segmentbogen in de zijwanden. In de kamers op de begane grond de stucplafonds met rozet met art-nouveau motieven. In de kamer op de verdieping de twee roze-grijs geaderde schouwen.

WOONHUIS (nr. 10) heeft een voorgevel opgetrokken in bruine bezande baksteen met gepleisterde gevelbanden. De hoofdentree bevindt zich onder een doorgetrokken geveldeel met steekkap met tuitgevel en gepleisterd opklimmend fries. De hoofdentree bestaat uit een paneeldeur met boven- en zijlichten van glas-in-lood met roeden, samengevat onder een gepleisterde latei met rollaag van afwisselend witte en donkere steen. Boven de entree een openslaand venster met vierruits bovenlicht. Tussen de entree en dit venster een rechthoekig vlak gemarkeerd door gepleisterde hoekstenen en opstaande geglazuurde bakstenen randen. In de top een openslaand venster met halfrond drieruits bovenlicht onder een halfsteens rondboog van witte steen, donkere steen en gepleisterde aanzetstenen. Onder de geglazuurde onderdorpels van beide vensters een rand muizetand in kalkzandsteen.

Rechts van de entreepartij een driestrooksvenster met glas-in-lood bovenlichten (de middelste met roeden), samengevat onder een gepleisterde latei en een halfsteens segmentboog van witte en donkere steen. Erboven een driestrooksvenster met in het midden een iets hoger, openslaand venster, glas-in-lood bovenlichten, gepleisterde lateien en rollagen van witte en donkere steen. In het dakvlak een dakkapel onder lessenaarsdak met een dubbel venster. De achtergevel is vanwege de wijzigingen voor de bescherming van ondergeschikt belang.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in het voorportaal de granito vloer; de dubbele tochtdeuren (met niet origineel glas-in-lood) met boven- en zijlichten van geëtst glas in art nouveau motieven; het stucplafond; de blinde gepleisterde segmentbogen in de zijwanden. In de gang beneden de granito vloer; de houten trap met decoratieve trappalen, en leuning met decoratieve stijlen en handlijst.

WOONHUIS (nr. 12) heeft een voorgevel opgetrokken in een rode baksteen met geverfde (niet origineel) gevelbanden. De hoofdentree bevindt zich onder een doorgetrokken geveldeel met steekkap met houten beschot in top en strakke windveren. De hoofdentree bestaat uit een deur (niet origineel) met boven- en zijlichten met glas-in-lood en roedenverdeling, samengevat onder een later geverfde getoogde strek met boogtrommel van witte en rode steen en later geverfde aanzetstenen; een natuurstenen stoep. Boven de entree een openslaand venster met bovenlicht met roedenverdeling onder een getoogde strek van rode baksteen met later geverfde accenten en aanzetstenen. In de top een staand venster (vernieuwd).

Rechts van de entreepartij twee H-venster met drieruits glas-in-lood bovenlichten, onder een later geverfde getoogde strek met boogtrommel van witte en rode steen, en later geverfde aanzetstenen. Erboven twee openslaande vensters met bovenlichten met roedenverdeling, onder een strek van rode baksteen met later geverfde accenten en aanzetstenen. In het dakvlak een dakkapel onder lessenaarsdak met een dubbel venster. De achtergevel is vanwege de wijzigingen voor de bescherming van ondergeschikt belang.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in het voorportaal de dubbele tochtdeuren met boven- en zijlichten van geëtst glas in art nouveau motieven; het stucplafond; de blinde gepleisterde segmentbogen in de zijwanden. In de gang de houten trap met decoratieve trappalen, en leuning met decoratieve stijlen en handlijst; de in de wand bevestigde porseleinen wasbak met afbeeldingen van paradijsvogels en florale motieven in blauw, vervaardigd bij Cauldon Works, Stoke-on-Trent, England. In de kamer beneden de zwart marmeren schouw; de stucplafonds met art nouveau rozetten. In de kamers op de eerste verdieping de dubbele suitedeuren (paneel) met deurlichten van blank glas-in-lood; de zwart marmeren schouw; het stucplafond met art nouveau rozet; de schuifdeuren naar de serre.

WOONHUIS (nr. 14) heeft een voorgevel opgetrokken in bruine bezande baksteen met natuurstenen gevelbanden. De hoofdentree bevindt zich onder een doorgetrokken geveldeel met plat dak. De hoofdentree bestaat uit een paneeldeur met gebogen drieruits bovenlicht met glas-in-lood en twee rondboog zijlichten met roedenverdeling en glas-in-lood, alle onder een natuurstenen getoogde strek en aanzetstenen, en een rollaag van afwisselend witte en donkere steen. Tussen deur en zijlichten natuurstenen stijlen. Boven de entree een venster met gebogen bovenlicht met decoratieve roedenverdeling, en in de top twee kleine vensters met gebogen drieruits bovenlicht, alle onder een segmentboog van donkere steen met witte accenten en natuurstenen aanzetstenen.

Rechts van de entreepartij drie H-vensters met glas-in-lood bovenlichten (de middelste met roeden), onder natuurstenen lateien en een halfsteens rollagen van witte en donkere steen. De vensters worden gescheiden door iets uitspringende smalle muurdammen, die doorlopen tussen de drie verdiepingvensters erboven, met in het midden een openslaand venster. Deze drie vensters hebben een gebogen bovenlicht met decoratieve roedenverdeling onder een segmentboog van donkere steen met witte accenten. Onder de geglazuurde onderdorpels van de verdiepingvensters een rand muizetand in witte steen. In het dakvlak een dakkapel (niet origineel). De achtergevel is vanwege de wijzigingen voor de bescherming van ondergeschikt belang.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in het voorportaal de dubbele tochtdeuren met boven- en zijlichten van geëtst glas in art nouveau motieven; het stucplafond; de blinde gepleisterde segmentbogen in de zijwanden. In de kamers de zwart marmeren schouwen.

Het voormalig SOCIËTEITSGEBOUW met BOVENWONING (nr. 16) heeft een voorgevel opgetrokken in een witte verblendsteen met gevelbanden van natuursteen en rode baksteen. De achter (zuidwest)- en zijgevel (noordwest) zijn opgetrokken in rode baksteen. In de voorgevel met een fries van rode muizetand, een driezijdige erker met in het midden een driestrooksvenster en aan weerszijden een H-venster, alle met bovenlicht met gekleurd glas-in-lood en roedenverdeling, en natuurstenen latei. Boven de erker schuin aflopend dakje met in het midden een natuurstenen balkon met hek bestaande uit twee natuurstenen hoofdpijlers en houten balusters met handlijst. Uitkomend op het balkon openslaande deuren met deurlichten met decoratieve roedenverdeling, en boven- en zijlichten met roedenverdeling, alle onder een natuurstenen latei en halfsteens rollaag van rode en verblendsteen. Erboven een doorgetrokken geveldeel onder een steekkap met strakke windveren. In dit geveldeel rode metseldecoratie en een driedelig venster, in het midden openslaand, samengevat onder een driedelig gebogen bovenlicht met roedenverdeling, en een segmentboog van rode en verblendsteen.

Links in de voorgevel de hoofdentree, bestaande uit een paneeldeur met boven- en zijlichten met gekleurd glas-in-lood en roedenverdeling, afgesloten door een natuurstenen latei; boven die van het bovenlicht een rollaag in rode en verblendsteen. De entreepartij heeft natuurstenen kozijnen. Boven de entree een openslaand venster met bovenlicht met roedenverdeling onder een natuurstenen latei en halfsteens rollaag in rode en verblendsteen; onder de onderdorpel een muizetandrand in rode baksteen. Hierboven een doorgetrokken geveldeel onder een lessenaarsdakje met een openslaand venster onder een rollaag in rode en verblendsteen.

De zijgevel (noordwest) en de achtergevel zijn wegens de vele wijzigingen voor de bescherming van ondergeschikt belang.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in de benedenzaal de paneeldeuren met decoratieve architraven; de houten lambrizering. In de kamers op de verdieping de twee zwart marmeren schouwen.

Waardering

WOONBLOK bestaande uit vier woningen en een sociëteitsgebouw met bovenwoning van algemeen belang vanwege cultuur-, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde

- als voorbeeld van een woonblok uit 1906 in een Overgangsstijl met Art Nouveau elementen

- vanwege de opvallende en afwisselende detaillering en het materiaalgebruik

- vanwege het stedelijke aanzien dat het blok de straat geeft

- vanwege de beeldbepalende ligging

- vanwege de typologische zeldzaamheid in de provincie Groningen


Rene Maandag 28 Februari 2011 at 12:10 am | | Smurf | Vijftien reacties
Gebruikte Tags:

Verlos ons van het CDA

Van de hak van Limburg tot de haven van Den Helder, van de Hedwigepolder tot de Groningse wadden: in alle provinciën die ons land rijk is staat het CDA garant voor een dramatische achteruitgang op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu.

Zelfs de historische verkiezingsnederlaag van vorig jaar kon het spoor van vernieling niet stoppen, toen Maxime Verhagen alle passende bescheidenheid opzij schoof om met Geert Wilders in een gammel regeringsbootje te stappen. De 'D' van democratie werd als ballast overboord gezet.

En de 'C' dat zou staan voor Christelijk, slaat al helemaal nergens op.
Al het mooie wat dus door hun god geschapen is mag de vernieling in.
Het CDA is machtsgeil en nu heb ik meer dan 100 argumenten gevonden om vooral NIET op het CDA te stemmen.

http://verlosonsvanhetcda.nl/

http://verlosonsvanhetcda.nl/2010/


Rene Zondag 27 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Zestien reacties

Universum

Dit wist ik al wel, maar als ik het zo op een rijtje zie is het toch wel erg indrukwekkend.

http://apod.nasa.gov/apod/ap110222.html

Bij het zien van dat filmpje voel ik me wel ontzettend niettig.
En waar maakt men zich wel druk om altijd, ik ook.

Ach ja, lekker fijn doorklikken kan ook, en ik ben ook weer zo dat ik wikipedia er ook nog bijpak.
En ik besef dat ik het allemaal moet verwerken met mijn fantasie, want het gaat over zo groot, en zo ver weg, dat kan niemand van ons ooit ervaren.
Het blijft bij inbeelding.


Rene Zondag 27 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Twaalf reacties

Toekomst

Quandy in de sneeuw, altijd feest.Hard werken in een fabriek is niet altijd feest.Toch deden veel mensen dat zo`n honderd jaar geleden in Strokartonfabriek De Toekomst, in Scheemda.Zo`n 60 jaar later stond het complex leeg.Het kreeg een eigenaar dat het aan zijn lot overliet.Het slopen werd lange tijd tegengehouden en stond op het punt om door te gaan.Maar uiteindelijk kwam de redding, voor dit pand, een tweede was al reeds weg.Nou, en ik was even kijken op de open dag.Welke foto is nou het mooiste en waarom?En deze koudheid heb ik opgekiekt in Winschoten.

Rene Zaterdag 26 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Veertien reacties

Smurf iskoning

En nu heb ik alweer een fijn linkje waar u interactief aan mee kan doen.
Wat er leuk aan is weet ik niet, en wellicht is het zelfs een beetje saai.
En waar die website voor bedoeld is of op slaat, ik heb geen idee.

http://renesmurf.iskoning.nl/

Het leuke is dat u het woordje renesmurf kan vervangen.
En als u meerdere woordjes wil plaatsen gebruikt u niet de spatie maar een punt.

Nou, laat mij nu maar zien hoe creatief u er mee bent, ik ben benieuwd!
Maak er eens wat leuks van en plemp het in de reageerdoos, dat is leuker dan alleen zeggen dat het leuk is.


Rene Vrijdag 25 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Achttien reacties

Renesmurf

Leuk geintje voor op de twitter!
Ik kreeg het zelf onder mijn neus op MSN.
En ik maak er een post over op mijn weblog.

Het cirkeltje weer rond.
Nu kan het dus zijn dat hierboven een woord staat dat u niet begrijpt.
En sommige onder u zullen dat dan gaan vragen, terwijl anderen zelf even op onderzoek uitgaan.

Nou ja, als iemand u iets vraagt wat diegene zelf ook wel kan vinden kan u het volgende linkje laten zien.
En dan Renesmurf vervangen door dat woord.

http://www.lmgtfy.com/?q=renesmurf

Ik zou zeggen, leef u lekker creatief uit!


Rene Vrijdag 25 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Veertien reacties

Qualiteit

1. kennismaking
2. verliefd worden.
3. genieten.
4. gewenning en minpunten.
5. liefdesverdriet.

Dat is een emotie top 5 dat ik zag op tv bij Labyrint.
En dit ging niet alleen over de mensen, maar ook over producten.
Producenten willen ons steeds wat nieuws verkopen, dus als men bij punt 4 is zorgen ze dat er weer wat nieuws op de markt is.
Zonder dat het echt aan vervanging toe is, of kapot is, wil men toch wat anders.

Wat de menselijke relatie`s betreft gaat men bij punt 4 evalueren.
De producent van de producten wil dat niet, die wil verkopen (ten koste van het milieu)

Ik blijf zelf overigens altijd bij punt 3,5 hangen.
Als ik iets heb dan hou ik het ook, en het liefst voor altijd.


Rene Donderdag 24 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Twaalf reacties

Pakhuis

Ik was bezig om de rijksmonumenten van Winschoten te laten zien met gebruik van wikipedia en google maps.
Inleiding

GRAANPAKHUIS gebouwd in 1922 in opdracht van de Coöperatieve Groninger Zaaizaadvereniging in een regionale Expressionistische stijlvariant. In 1927 werd het pakhuis met bijbehorende woning gekocht door de gebroeders A. en H.E. Robertus. Zij braken de bestaande silo's eruit en richtten de vloeren en zolders efficiënter in voor de bewerking van zaaigranen, -peulvruchten en -zaden. Enkele jaren later werd er een opslagplaats achter gebouwd, om meer ruimte te creëren. In 1937 ontwierp de architect H. Haan een kantoorgebouw voor de broers, dat in 1995 is verbouwd en uitgebreid met een nieuw gedeelte. De woning die er oorspronkelijk bij hoorde is afgebroken. Het kantoorgebouw valt buiten de bescherming van rijkswege, omdat er teveel aan gewijzigd is. De ijzeren vensters in het pakhuis zijn in de jaren zeventig vervangen door betonnen vensters. Aan de beide zijgevels en de achtergevel zijn na de oorlog aanbouwen gepleegd, die buiten de bescherming vallen. Het graanpakhuis is opvallend gelegen op het industrieterrein aan de Oosterhaven op de hoek van de Oosterhavenweg, te midden van andere bedrijfsgebouwen.

Omschrijving

GRAANPAKHUIS bestaande uit twee tegen elkaar aangezette bouwvolumes; een zeven verdiepingen hoog "silogedeelte" en een vier verdiepingen hoog "opslaggedeelte". Het pand heeft een inwendig betonskelet en is opgetrokken in een rood-bruine baksteen. Het silogedeelte heeft bovenop het platte dak met gemetselde borstwering rondom, een extra, kleiner verdiepinggedeelte ("penthouse") onder een plat dak met aan de beide zijkanten twee ruitvormige vensters. Om dit gedeelte is later een omhulsel geplaatst ter bescherming. De gevels van het silogedeelte worden geleed door langwerpige uitgespaarde vlakken met keperboog, waarbinnen zich de vensters bevinden. De voorgevel (zuid) heeft op de begane grond twee betonnen achtruitsvensters met strek en gemetselde onderdorpels met eronder verticaal gemetselde vlakken; op de bodem een ijzeren luik waaronder een betonnen kelder; aan weerszijden twee iets uitspringende geveldelen met dubbele schuifdeuren met ervoor een betonnen los- en laadplatform; boven deze gevelpartij een (vernieuwde) luifel op drie gemetselde consoles. In het midden boven de luifel drie betonnen vierruits vensters en een witgepleisterde band, waarop "ROBERTUS" en het logo staan geschilderd; een dubbele reeks van drie boven elkaar geplaatste staande betonnen achtruitsvensters met strek en bovenin een vierruitsvenster met driehoekig dichtgezet bovendeel; het bouwjaar in gele baksteen (1922). Aan weerszijden een reeks van vier boven elkaar geplaatste ruitvormige betonnen vensters met kruisroeden en een dichtgezet driehoekig venster. De voorgevel wordt afgesloten door een breed, horizontaal betonnen vlak.

In de zijgevels (oost) een reeks van vijf boven elkaar geplaatste ruitvormige betonnen vensters met kruisroeden; een reeks van zes boven elkaar geplaatste openslaande deuren onder een betonlatei, en een hijsbalk onder een houten kap met twee consoles; midden bovenin de gevel een betonnen ruitvormig venster met kruisroeden.

In de westgevel twee keer een reeks van (voorzover zichtbaar) vier staande betonnen achtruitsvensters met strek; midden bovenin een ruitvormig betonnen venster met kruisroeden.

Aan de achtergevel is het `opslaggedeelte' gebouwd onder een dubbel gebroken zadeldak (oorspronkelijk met glasvlakken bovenin) gedekt met golfplaat (niet origineel). De beide zijgevels met een fries van verspringende rollagen, worden geleed door lisenen aan de onderzijde met elkaar verbonden door keperbogen. In de westgevel (voorzover zichtbaar) negen keer een dubbele rij van twee boven elkaar geplaatste betonnen vierrruitsvensters met rollaag. In de oostgevel acht keer een dubbele rij van vier boven elkaar geplaatste betonnen vierrruitsvensters met rollaag en één keer een dubbele rij van vijf; op de begane grond een aantal (later) dichtgemetselde vensters, twee dubbele schuifdeuren met betonlatei, twee (later) met hout dichtgezette openingen.

De achtergevel (noord) wordt eveneens geleed door lisenen en heeft voorzover zichtbaar drie keer een dubbele rij van drie boven elkaar geplaatste betonnen vierrruitsvensters met rollaag.

Alle betonnen vensters waren oorspronkelijk van ijzer.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang de silo's.

Waardering

Graanpakhuis van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als voorbeeld van een graanpakhuis gebouwd in 1922 met iets later aangebouwd opslaggedeelte

- vanwege de opvallende detaillering

- vanwege de expressieve vormgeving

- vanwege de redelijke mate van gaafheid

- vanwege de typologische zeldzaamheid in de provincie Groningen

- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Oosterhaven


Rene Donderdag 24 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Achttien reacties
Gebruikte Tags:

Op de fiets

Laatst deed ik even een experimentje.
Ik filmde al fietsend een stukje van de route die ik wel eens af leg met Quandy.
En dan slechts het stukje tussen de bebouwde kom en het natuurgebied.
Op de terugreis filmde ik datzelfde stukje weer.

Om het ingewikkeld te maken liet ik het eerste stukje terugreis al zien, en nu dus het laatste stukje van de heenreis, wat feitelijk gezien hetzelfde is, maar nu in tegengestelde richting.

Rene Woensdag 23 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Veertien reacties

Nadenken

Nu wil ik de stemmers van het CDA de VVD en de PVV niet meteen bestempelen als moordenaar.
Maar ik zekere zin zijn zij wel medeplichtig.

MUSSELKANAAL - Inwoners van Musselkanaal voeren actie voor een Afghaans gezin dat uitgezet gaat worden.

De familie Sultani woont al tien jaar in Nederland, maar moet van minister Leers terug naar Afghanistan.

Inmiddels hebben ruim zeshonderd mensen hun handtekening gezet tegen de uitzetting.
Nu is dit slechts één van de vele voorbeelden, en vele zullen nog volgen.
Om moedeloos van te worden.
Maar ik vind dat ik de feiten onder ogen moet zien:

Nederland is een fijn land, maar het merendeel van de inwoners zijn minder fijn.
Ze denken enkel aan hun rechtse hobby, van honderd miljoen.


Rene Dinsdag 22 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Twintig reacties

Mooie muziek

Eefje de Visser = prachtig.
NachteGiel = ook prachtig.
De combinatie = nog prachtiger!

Elke vrijdagavond kan ik wat later naar bed omdat ik zaterdags vrij ben.
Daar is ooit flink voor gestreden en daar ben ik altijd nog dankbaar voor.

De extra tijd gebruik ik altijd om het eerste uurtje van de 3FM Freaknacht mee te pikken.
Om vervolgens nog een half uurtje blijf hangen op tv, want op de vrijdagnacht is de studio van 3FM live te zien op tv.

Nu is radio veel meer dan alleen plaatjes draaien!
Zo kunnen er bijvoorbeeld bandjes optreden, dat houdt tevens de nacht levend.
En deze keer was Eefje de Visser aan het optreden.

Als u gaat kijken kan u zien en horen waar ik zo van genoot, en aan het eind leest Giel de cijfers voor die de chatters in de chatbox gegeven hebben.
En laat ik nou toevallig elke vrijdagnacht tussen 1 en 2 uur een chatter in de chatbox zijn!

--

Oke, alle opmerkingen zijn welkom, wat u er van vond en zo, en vooral natuurlijk waarom.
En dan heb ik nog een vraag:  chat u nog wel eens, of heeft u dat gedaan, en waarom wel of niet of niet meer, en waar dan?
Wat ervaringen, altijd leuk.


Rene Dinsdag 22 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Veertien reacties

Lalala

www.25bier.nl 

Hierboven staat een link, daar mag u op klikken.
Dat is dus de carnaval.
Wie Toren C kent snapt de humor, en voor wie Toren C niet kent is het een alleraardigste kennismaking.
Bovendien is de mp3 geheel gratis te downloaden!

En wie niet op de link wil klikken mag hieronder kijken, precies hetzelfde.

Lees verder

Rene Maandag 21 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Elf reacties

Klootzakken

In Belgie hebben ze een nieuw wereldrecord.
Zo lang als zij al bezig zijn een nieuwe regering te vormen, dus feitelijk zonder regering zitten, is in heel de geschiedenis nimmer eerder voorgekomen.

Hoewel Somalie  al jaren zonder regering zit, maar daar formateren ze ook niet echt.

Maar, als er geen oorlog is, is geen regering is altijd nog beter dan een regering met extreem rechts.
Kijkt u maar naar wat voor soort mensen we alhier in Nederland geregeerd worden momenteel:En daar hoort dit linkje bij : http://www.voor1keerniet.nl/

Ik meld er even bij dat geen enkele politieke partij iets te maken heeft met bovenstaand filmpje.
Toch heb ik nog een leuk linkje, nog een alternatief, een veel betere: http://jemoetnukiezen.nl/


Rene Zondag 20 Februari 2011 at 4:00 pm | | Smurf | Dertien reacties

Je ziet maar

Nou, ik heb een foto gevonden waarbij Quandy in de lens kijkt!
Ik maak niet elke week een nieuwe foto, ik leg een voorraadje aan en daar put ik uit.


Zo ga ik ook niet elke week naar Scheemda om de toekomst te bekijken.

Nee, dat deed ik vorige maand tijdens hun open dag.

De toekomst is een voormalig strokartonfabriek van 100 jaar oud.

Maar daar vertelde ik allemaal al over, met bijbehorende links.

Ik heb wel erg veel foto`s gemaakt en die laat ik allemaal zien, maar wel rustig aan.

Ik keek mijn ogen uit, temeer daar ik daar nooit geweest was, en het geheel heel erg lang in verval was en zelfs op de nominatie stond om te worden gesloopt.

De binnenkant van deze schoorsteen is in oude glorie hersteld!

Omdat het me zo goed bevallen is vraag ik u nu weer: welke foto is het leukst, en waarom?

En deze laatste heb ik overigens heel ergens anders genomen, namelijk in Winschoten.

Rene Zaterdag 19 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | 22 reacties

Irrelevant

We hebben een publieke omroep waar ik toch een beetje minder tevreden mee ben.
Aan de andere kant geeft het me wel nieuwe inzichten.

Waarom werden WNL en Powned toegelaten?
Omdat de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) te links scheen te zijn, zelfs de ooit rechtse AVRO en TROS zijn naar de gulden middenweg opgeschoven.
En ze voelden er ook niks voor om weer zo dom rechts te doen.
Het zal de ervaring zijn dat hun leert dat rechts niks is.

Hoe dan ook, Powned en Wakker Nederland kwamen er bij, beide ontsproten uit de Telegraaf.
Nou, als dat niet rechts is.

Meneer Wilders wil niet meer naar de VARA.
Meneer Wilders zat laatst bij WNL (wakker nederland)

De interviewer was een grote fan van meneer Wilders, en het was eigenlijk ook geen interviewer.
Het was een reclamespot voor Wilders.
Geen enkele kritische vraag, en er werd zelfs nergens even doorgevraagd!

Flink in de kont kruipt televisie.

Traditionele tv , wat ze dan links noemen, wil graag zowel linkse als rechtse politici interviewen.
En ook de meest linkse wordt daar nog hardhandig aan de tand gevoeld.
Men stelt daar juist de meest kritische vragen.

Politici wisten dat, de interviewer wist dat, en na uitzending konden ze gewoon met elkaar door één deur.

Dus ik was best tevreden over onze publieke omroep.
Maar nu er dus zulke omroepen bij komen, die echt niks toevoegen, want alleen het nivo naar beneden halen, heb ik daar toch zo mijn bedenkingen bij...


Rene Vrijdag 18 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Twintig reacties

Hoe nu verder?

Dat ik op de kieskompas uitkwam op de Partij voor het Noorden wil nog niet zeggen dat ik daar ook op ga stemmen.
Ik weet niet wie ze gaan kiezen als ze voor de eerste kamer kiezen, en van andere partijen weet ik dat wel.

Rene Vrijdag 18 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Zestien reacties

Groningen Kieskompas

Dan laat ik u nu de laatste tien stellingen zien van de Kieskompas van Groningen, voorzien van mijn eigen stemverklaring.
Zodat u kan zien waarom ik uitkwam op De Partij Van Het Noorden en het verst af sta van De Partij Voor De Vrijheid.


Grootschalige bedrijven mogen ook in het buitengebied worden gevestigd

Ik neig naar een NEE, omdat het zo eng klinkt.
Is het buitengebied dat beschermd is of zo?
En wat moet ik precies verstaan onder grootschalig?
Omdat ik het niet weet koos ik alhier neutraal.


Er mogen nieuwe asielzoekerscentra in Groningen komen

Maar natuurlijk.
Zolang er asielzoekers zijn is er opvang nodig, en daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen, ook Groningen, en ook alhier in Winschoten.


In de Eemshaven mag een kerncentrale komen

NEE!
En niet alleen in de Eemshaven niet, maar helemaal nergens.
Kernenergie geeft kernafval, en dat raak je nooit meer kwijt, dat moeten we niet willen!


In gebieden waar de bevolking krimpt, mag de provincie huizen opkopen om ze te slopen

Ja, nee, ja, nee, ja, nee....moeilijk.
Uiteindelijk toch ja.
Leegstand geeft verpaupering en dat kan beter opgeruimd worden dan dat er spookdorpen ontstaan waar helemaal niemand meer wil wonen.
(hoewel een echt spookdorp ook wel weer wat heeft natuurlijk)
Misschien moeten ze eerst de prijzen omlaag doen, dan lijken woningen me makkelijker verkoopbaar.


Om de wachtlijsten weg te werken moet er extra geld naar de jeugdzorg

Tuurlijk.
Als we spreken over burocratie kan er wel wat geld af, en als we spreken van wachtlijsten wegwerken kan er wel wat geld bij.
Zoveel geld als nodig is tot er geen wachtlijsten meer zijn!


De provincie mag blijven investeren om de stad Groningen aantrekkelijk te houden voor studenten

Nee, de stad moet zichzelf maar bedruipen, als het om de stad gaat.
Provinciegeld is er voor de gehele provincie en niet alleen voor de stad.


De provincie moet meebetalen aan gratis openbaar vervoer voor mbo-studenten

Jup.
Ik heb dan het liefst gratis openbaar vervoer voor iedereen, of nou ja, betaalbaar.
Als het voor iedereen gratis wordt gaat er bijna niemand meer fietsen.
Maar dit gaat voor studenten, en die mogen wel gratis dan.


Langs provinciale wegen mag geen godslasterlijke reclame worden geplaatst

Nee, absoluut niet.
Het is wel jammer dat het woordje "godslaterlijk" er tussen staat.
Ik ben tegen alle vormen van reclame, dus hoe minder er mag hoe beter.


Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd

Nee, absoluut niet.
Kunst en cultuur is van levensbelang.
Kunst en cultuur staat voor beschaving.
Het is het toefje slagroom op het toetje dat ons leven heet.


De provincie moet meebetalen aan amateursport

Nee.
Dat wil zeggen, gemeente of provincie moet zorgen voor goede accomedatie.
Maar voor de rest dienen alle sportverenigingen zichzelf te bedruipen.
Geen overheidsgeld voor de sporters en de managers!


Nu zit hier vast wel een mening bij dat haaks staat op het uwe.
Graag zou ik willen dat u dat kenbaar maakt in de reageerdoos.
En geouwehoer dat u in een andere povincie of land woont hoef u me niet te vertellen, dat is me bekend.


Rene Woensdag 16 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Dertien reacties

Fantanseer het dan maar

Wat geweldig dat u zo fijn meewerkt, ik doe er nog maar tien!
Ik was dus bezig om even de kieskompas voor de provincie Groningen door te nemen.
Alle stellingen voorzien van mijn commentaar.


Jagen moet in heel Groningen worden verboden

Natuurlijk, en dan het liefst in heel Nederland, en nog liever in heel Europa en het allerliefst op de hele wereld.
Jagen is nergens voor nodig.
Verdoven en sterreliseren kan soms wel een optie zijn, maar zomaar doodknallen slaat nergens op.


Het bouwen van nieuwe megastallen (grote stallen) moet worden verboden

En ook daar ben ik het hartgrondig mee eens.
Zo ga je niet met dieren om.
Dieren horen lekker buiten, dan heb je er pas wat aan.


De provincie moet meer ruimte bieden aan grootschalige landbouw

Dat vind ik een moeilijke.
Wat zijn de voors en tegens?
Kijk, als je aan de ene kant landbouwgrond inneemt om er natuur van te maken, dan mag er natuurlijk wel iets tegenover staan.
Maar omdat ik de gevolgen niet zo goed kan overzien, ik ben geen experd, koos ik hier neutraal.


De provincie mag boeren dwingen land te verkopen om het natuurgebied uit te breiden

Jazeker, jazeker.
Als een boer niet wil, omdat die nog meer geld wil beuren dan het waard is, dan moeten ze de knoop mogen doorhakken:  Dit is het waard, dit krijgt u, en nou oprotten!


De N33, van Zuidbroek naar Eemshaven, moet worden verbreed naar tweemaal tweebaans

Jazeker, die weg is druk en wordt met de dag gevaarlijker.
Een snelweg er van maken hoeft nou ook weer niet direct.
Ik weet dat het best vervelend is om op een weg waar je 100 mag al heel snel achter een vrachtauto komt die niet sneller gaat dan 80, en inhalen is niet te doen.
Verbreden van die weg is geen overbodige luxe.


De provincie moet meebetalen aan een regiotram die de stad Groningen met het omliggende platteland verbindt

Nee, nee, nee.
Laat de stad Groningen maar zelf lekker betalen voor hun eigen sores, daar hoeft geen provinciaal geld naar toe.


De marktwerking in het openbaar vervoer moet worden teruggedraaid

Alstublieft!
En als het even kan, ALLE marktwerking, niet alleen die in het openbaar vervoer.
Marktwerking zorgt voor graaiers aan de top die bonussen vangen, minder service en klantonvriendelijkheid.
Dat is op alle vlakken al een feit, en hier niet anders.
Terugdraaien dus!


In plaats van nieuwe wegen aan te leggen, moet de provincie investeren in openbaar vervoer

Ja, waar nodig moeten wegen worden aangepast of moeten er nieuwe wegen komen, bussen kunnen er immers ook over.
Maar flink investeren in het openbaar vervoer is prima.
De dorpen moeten ook bereikbaar blijven voor mensen zonder auto.


Langs het Eemskanaal mag een nieuwe weg worden aangelegd naar Delfzijl

Ja, dat weet ik niet hoor.
Delfzijl, daar ga ik liever uit dan in.
Ik ken de situatie niet, en ik heb geen zin om me daar in te verdiepen, dus neutraal maar weer.


De maximumsnelheid op de N360 van Groningen naar Delfzijl mag worden verhoogd

Ehm, nee!
Ik zou niet weten hoe hard je daar nu mag, maar het lijkt me zo wel hard genoeg.


Zo, dit waren dan alweer tien stellingen, allemaal voorzien van mijn mening.
Graag zou ik willen dat u er een stelling uitpikt waarbij u het niet eens bent met mijn antwoord, en dan uw eigen mening kenbaar maakt in de reageerdoos.
Dat is leuk om te lezen.
Ik ga er geen discussie van maken, ik respecteer uw mening en zal er verder niks mee doen.
En flauwekuliteiten dat dit niet op u van toepassing is hoef ik niet, fantaseer dan maar dat dat wel zo is, kleine moeite om een beetje in te leven.


Rene Dinsdag 15 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Achttien reacties

Eerste tien stellingen

Ik had dus de 30 kieskompasvragen beantwoord en kwam tot mijn verbazing uit op de Partij voor het Noorden.
Dat had ik u al laten zien, en nu laat ik zien hoe ik daar terecht gekomen ben.

En nadeel van de kieskompas is dat ik mijn antwoorden niet kan verklaren, een voordeel is dat ik dat op mijn weblog wel kan doen.


Om de bureaucratie tegen te gaan mag het aantal ambtenaren worden verminderd

Ja, met deze vraagstelling word men automatisch de hoek "helemaal mee eens" ingedrukt.
Het doet voorkomen alsof een teveel aan ambtenaren zorgt voor de burocratie.
En ondanks dat ik aanneem dat ze allemaal goed werk doen en heus wel hun uren nuttig besteden vrees ik toch dat de kostenpost dermate hoog is dat het allemaal wel minder kan.
Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik niks onderzocht heb en gewoon impulsief op "helemaal mee eens" heb geklikt.


Groningen moet opgaan in één noordelijke provincie

Daar zijn de meningen inderdaad over verdeeld.
Het piepkleine Nederland in 12 stukjes opdelen, in een steeds groter wordende Europa lijkt me toch zijn langste tijd gehad te hebben.

En ik weet dat er nadelen zijn aan schaalvergroting, maar alles overwegende besluit ik toch dat we maar samen verder moeten.
Dat maakt Noord Nederland sterker en zo kunnen ze meer geld binnenslepen uit Den Haag.
En zoals ik al eerder opmerkte, Groningen blijft altijd Groningen, daar hoeft niet apart een bestuur op.


Alle milieusubsidies moeten worden afgeschaft

Dat is nou weer een platte boute stelling, ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één iemand het daarmee eens is.
Er staat niet of het iets minder mag, of meer, nee, het moet gewoon worden afgeschaft.
Nou, nee dus, het milieu is heel belangrijk, en met subsidie kunnen ze, met name boeren, helpen om een betere beslissing te nemen.


De provincie moet meer geld investeren in armoedebestrijding

Mja, dit is ook weer zoiets.
Er staat niet hoeveel er nu wordt geinvesteerd en wat de resultaten zijn en zo.
Natuurlijk koos ik er voor dat er inderdaad meer geld in gepompt moet worden, zoveel als maar nodig is.
Als armoede de wereld uit kan worden geholpen moet dat gewoon gebeuren.
Armoede gun je niemand.


De provinciale belasting (opcenten op de motorrijtuigenbelasting) moet worden verlaagd

Belasting verlagen? Tuurlijk he, altijd voor.
Ik weet natuurlijk wel dat er dan ook minder geld in het laatje komt, en dat zal dan ook wel gevolgen hebben.
Dus ik deed niet "helemaal"  maar was het er toch "mee eens"


Om als luchthaven te kunnen groeien, moet de landingsbaan op vliegveld Eelde worden verlengd

NEE.
Vliegen is slecht voor het milieu en het geeft een hoop kabaal.
Als het is om Schiphol te ontlasten dan ben ik wat makkelijker, maar zoals deze stelling stelt, puur voor de groei, nee.


De aaneensluiting van natuurgebieden moet doorgaan, ook als dat ten koste gaat van de landbouw

Jazeker!
Men is juist lekker bezig om al de natuur in elkaar te laten overlopen.
Landbouw kan dan wel weer op andere plekken.


In de bodem van Groningen mag CO2 worden opgeslagen

Absoluut niet.
Het gas is gehaald uit poreus gesteente.
Men kan er wel CO2 instoppen, maar dat is geen oplossing, het wordt alleen maar opgeborgen.
En wat nu als het weet te ontsnappen?
Dat risico wil ik niet nemen, er moet naar een andere, echte oplossing worden gezocht voor het CO2.
Bovendien, eens raken de velden weer vol, en we moeten toch ook denken aan het nageslacht.


In Groningen mogen meer windmolens worden gebouwd

Maar natuurlijk, hoe meer hoe liever.
Ik vind ze prachtig, en ze leveren nog energie op ook.
En de wind zal nooit opraken!


In de Waddenzee mag naar gas worden geboord

Nee, doe dat nou maar niet.
De waddenzee is al zo kwetsbaar.
Groningen zakt door de gasboringen, de waddenzee kan zoiets niet hebben.
Het stroomt elke dag helemaal leeg en weer helemaal vol, en dat zelfs twee keer.
Uniek!

En ook niet schuin gaan boren of zo, lekker laten zitten dat gas.


Nou, dat waren dan de eerste tien stellingen.
Ik zou graag willen dat u de stelling opsomt waarbij uw mening anders is dan de mijne en me die dan laat weten.
Ik zal niets met uw mening doen, behalve het respecteren.
Schroom niet.


Rene Maandag 14 Februari 2011 at 5:00 pm | | Smurf | Achttien reacties

Dat is nou vrijheidGeert Wilders wil aandacht.
Geert wil elke dag op teletekst.
En dat lukt hem, niet elke dag, maar wel een paar keer per week.

Of het gaat over pissen in andermans brievenbussen, of oplichting, of absurde plannen waar andere politici dan weer verontwaardigd over zijn.
En de VVD en het CDA nemen het allemaal niet zo serieus, zolang de rijken maar rijker mogen worden.

Geert Wilders is volgens mij wel de meest besproken Nederlander binnen Nederland.
En dat scoort, want mensen stemmen maar al te graag op namen die ze herkennen.
Ach ja, het levert wel weer aardige bezigheden op allemaal.

Nu was meneer Wilders weer eens boos op een tekenin.
Als het tekeningen zijn die over een bepaald geloof gaan dan vindt die het wel oke, en plaatst ze zelf op zijn eigen site.
Maar als het over hem zelf gaat dan klaagt die er over.

En dan gaat het dus niet om de tekeningen, maar puur om de aandacht.
En nu krijgt die dus alweer aandacht van mij.

Want ik zet die tekeningen maar al te graag op mijn weblog.
Niet eens omdat ze zo grappig zijn, of omdat er een kern van waarheid in zit, maar puur omdat ik wel voor vrijheid ben.

Bovenstaande tekening staat op Joop.


Rene Zondag 13 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | 25 reacties

Cultureel Erfgoed

Quandy is niet dik, wel lief.Vorige maand was ik even naar De Toekomst.Dat is een honderd jaar oude fabriek in Scheemda, dat 50 jaar leeg gestaan heeft.En omdat het zo`n bijzonder gebouw is is besloten het van de ondergang te redden.En toen er een open dag was ben ik even wezen kijken.Het was een strokartonfabriek, en enige machinerie was al erg aan het roesten.Stroom aanleggen zou ik met dit spul niet meer doen.De ramen waren bevroren.Ik heb nog wel meer foto`s, maar dit geeft zo wel een aardig beeld.Sinterklaas is nergens meer te bekennen, zelfs niet in Winschoten.De vraag van vandaag, welke foto is het leukste en waarom?


Rene Zaterdag 12 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | 23 reacties

Balen

Het CDA samenvatten in slechts twee zinnetjes, met een tenenkrommend voorbeeld:

Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw heeft bijna 175.000 euro subsidie ontvangen voor het omvormen van landbouwgrond tot natuurgebied bij zijn boerderij in Vlagtwedde. 
Eén van zijn eerste maatregelen als staatssecretaris was het afschaffen van deze subsidieregeling.

Nu kan ik hier nog een hele lap tekst onder zetten, maar dat is niet nodig.
Ze lullen zoals hun regeringspartner lult, bij de PVDA lullen ze linkserig mee, en met de VVD doen ze rechts mee.

En het ergste van dit alles is natuurlijk dat er ook nog mensen op gaan stemmen.
(en kap er eens mee om me elke week een prettig weekend toe te wensen, dat weet ik nu wel)


Rene Vrijdag 11 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Zeventien reacties

Alweer een link

Het is niet mijn bedoeling om, en het dan toch doen he.
Maar goed, ik moest hier zo ontzettend om lachen.
Het is wel heel erg extreem voor 18 plus!
Pas op, wees gewaarschuwd. 

En klik hier als u wilt weten wat ik lollig vind.

En even doorklikkend zag ik dat het een alleraardigste site is, met van alles en nog wat.
http://fail.nl/ 

En nu dit er zo staat denk ik, misschien had ik eerder de website moeten noemen, en dan pas wat ik het allerleukste vind.
Maar goed, dit is ook de volgorde van mijn kennismaken.
Doet u mij een plezier, en drop in de reageerdoos eens iets leuks dat u zo tegekomt op die site.


Rene Vrijdag 11 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Veertien reacties

Ziet maar

Hier kun je uren mee zoet zijn.
Gewoon O N G E L O O F L I J K mooi!!

Ik ben ooit eens op vakantie geweest naar Tsjechie, en nam ruim de tijd om Praag te verkennen.
We stonden op een camping buiten de stad, en gingen elke dag met de bus het centrum in.
Wat me het meest opviel was dat de bus bij elke halte stopte, of er nou iemand in of uit moest of niet.
Op de knop drukken kennen ze daar niet.

Wat me ook opviel was , vooral langs de snelweg, de enorme hoeveelheid spuuglelijke bilboardreclame, en nog loeigroot ook.
Het centrum van Praag is wel schitterend mooi, en inderdaad, met ontelbaar veel torentjes.
Mede daarom was ik ook blij dat ik een mailtje kreeg met uitleg, en een fijne link.

KLIK OP EEN KERK OF KATHEDRAAL, WACHT TOT HET OPGELADEN IS EN SPEEL DAN MET DE PIJLJES ONDER. VERGEET OOK NIET OP HET PIJLTJE NAAR ONDER TE KLIKKEN, WANT U STAAT OP EEN TOREN EN KUNT NAAR BENEDEN KIJKEN EN KUNT ER PRACHTIG OP INZOOMEN. OF GA IN HET BEELD STAAN MET JE CURSOR EN GA NAAR DE RICHTING DIE JE WIL BEKIJKEN. .

http://www.stovezata.praha.eu/list.html

Rene Donderdag 10 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Achttien reacties

You ziet maar


Van zo dichtbij heb ik de nachtwacht nog nooit gezien.
En u ook niet, want zo dichtbij mag niemand komen, dat kan alleen online.
Hierboven staat het middelpunt van dat schilderij, en het is een oog.

Uren en uren vermaak, echt.
Voor mij tenminste.
Vastleggen en delen:  http://www.googleartproject.com/

Ik heb de nachtwacht als eens in het echt gezien.
Maar zo echt als dit, wonderbaarlijk:
http://www.googleartproject.com/museums/rijks/night-watch

En Vincent niet vergeten:
http://www.googleartproject.com/museums/vangogh/the-bedroom

Ik ben er even content mee als van onder de indruk.

Rene Woensdag 09 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Negentien reacties

Xitterend

Ik ga wel eens met Quandy naar Tusschenwegen, een natuur en wandelgebied ten zuiden van Winschoten.
Ik fiets dan het centrum uit, door Plan Zuid en dan zijn we er en gaan we lekker rondwandelen.
En daarna fiets ik weer terug naar huis, en Quandy rent mee.
De eerste drie minuten van de terugreis wil ik u graag even tonen.

Rene Dinsdag 08 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Achttien reacties

Winschoten

De plaats Winschoten telt 48 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.
En omdat ik eerder dit jaar een stuk of 20 bouwvallen toonde middels google streetview besloot ik om nu de monumenten eens op te smurfen.
Maar lekker kalmpjes aan natuurlijk, één voor één te beginnen met nummer één.
En let daarbij vooral op de weggezakte verkeersborden, dat is heden ten dage nog steeds zo.

ODB:Rijksmonumentnr: 39006

Winschoten
Type object Bouwkunst; woonhuis
Trefwoorden Woonhuis(oorspronkelijke functie)
Dateringen 1500 t/m 1949 (Nieuwe tijd)
Juridische status rijksmonument
Cultuurhistorische waarde zeer hoge waarde
Kenmerkendheid nationaal
Zichtbaar ja
Plaats Winschoten

Een van de weinige gaaf gebleven deftige 19e eeuwse panden in Winschoten. Blokvormig gebouw, vijf traveeën breed, met verdieping onder laag schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Omlijste ingang. Met bloklijst versierde kroonlijst.


Rene Dinsdag 08 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Zestien reacties
Gebruikte Tags:

Verkiezingen

jawel, er is weer een kieskompas!
Per provincie, en ik koos natuurlijk die van Groningen.http://groningen.kieskompas.nl/


Rene Maandag 07 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Zeventien reacties

U ziet maar

In 2003 begon ik met webloggeren, met blogspot.
In augustus van dat jaar nam ik een eigen domein, hoe die layout was ziet u hier. -->hier
Vanaf maart 2006 kreeg ik een nieuwe layout, die ziet u hier. -->hier

Door omstandigheden die ik zelf ook niet helemaal begrijp moest ik de nieuwste update van pivot.
Dat regelt mijn host allemaal, maar de layout kon helaas niet mee, en die ziet u hier. -->hier
Deze ging dus slechts mee vanaf februari 2010 tot februari 2011.

Nou ja, en tot ik wat nieuws heb zal ik het met dit moeten doen.
Bovendien blijf ik vinden dat het om de inhoud gaat.

Mijn rss is ook gewijzigd: http://www.renesmurf.nl/rss


Rene Zondag 06 Februari 2011 at 10:00 pm | | Smurf | Zeventien reacties

Test..

Dit is een test van Bob! 

2011-02/1nd5fnju.jpeg

Bob Zondag 06 Februari 2011 at 8:41 pm | | Smurf | Acht reacties

Fabuleus

Anna Kostenko werd geboren in 1975 in Kiev en heeft gewoond en gewerkt in Krakow, Polen, tot 1991.
Ze is afgestudeerd aan de Academie voor Schone Kunsten in Krakau, waar ze schilderkunst studeerde van 1993 tot 1998.
Ze creeerde vele mooie schilderijen die niet van echt zijn te onderscheiden.

Meestal denk ik bij schilderkunst: "had er dan een foto van gemaakt!"
Maar als ik niet beter wist zou ik denken dat dit ook foto`s zijn.
En hoewel ik nu dus wel beter weet, twijfel ik toch.

Rene Zondag 06 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Twaalf reacties

Een kijkje

Ik had al eens eerder een soortgelijk filmpje gemaakt.
In de afgelopen kerstvakantie had ik alles weer eens afgestoft, en dus op een ander plekje gezet.
En ik vond het wel geinig om er even weer met de camera langs te glijden.

Rene Zondag 06 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | 23 reacties

De Toekomst

Dit is Quandy en die was niet mee.Afgelopen zaterdag was ik naar de open dag van een fabriek uit het verleden: De Toekomst.En ik linkte daarbij al naar website`s met prachtige foto`s, waar ik niet aan kan of wil tippen.Maar waar ik geweest ben dat leg ik vast en daar kijkt u nu dus naar.De Toekomst bevindt zich in Scheemda, maar wel nabij het Winschoterdiep.100 jaar oude muren met roestige objecten die weer en wind doorstaan hebben.Het glas was er uit en het dak er af, en dat is allemaal weer in oude glorie hersteld.Nou ja, eigenlijk had ik alles al wel verteld, en dat het wat mistig was ziet u zelf ook wel.Ook dat ik binnen geweest ben.En dit is overigens het laatste wat ik van Sinterklaas gezien heb in Winschoten, hier scheiden onze wegen.

Rene Zaterdag 05 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Dertien reacties

Cultuur

Mona Lisa, de befaamde schildering van kunstenaar Leonardo da Vinci, is gebaseerd op een man!

Dat hebben Italiaanse onderzoekers die gespecialiseerd zijn het oplossen van kunstmysteries, woensdag gesteld.
Het Louvre in Parijs, waar het schilderij hangt, betwist dit.

Het zou gaan om de in Florence geboren leerling en mogelijke minnaar van Da Vinci, Salai, die de kunstenaar inspireerde tot de schildering van de vrouw met de mysterieuze glimlach.

Dat zei de voorzitter van het Italiaanse comité van cultureel erfgoed, Silvano Vinceti.
De gelaatstrekken van Mona Lisa zouden overeenkomen met die van andere werken.
Salai, die eigenlijk Gian Giacomo Caprotti heette, zou model hebben gestaan voor verschillende schilderijen van Da Vinci.

Bovendien is de Mona Lisa, net als de Nachtwacht, niet van dezelfde omvang als het orgineel het geval was.
Er zijn in het verleden hele delen afgesneden, anders paste het niet netjes op de daarvoor bestemde muur.
Ik heb een afbeelding van het orgineel gevonden, en dat staat onder

Lees verder

Rene Vrijdag 04 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Achttien reacties

Bekijken en beluisteren

Misschien heeft het volgende clipje wel geen inleiding nodig.
Het betreft namelijk een clip van 3FM.
3FM gaat komende week alleen oude muziek draaien uit de periode 2000 tot en met 2009.
Zoals ze de jaren 90 de jaren 90 noemen, noemen ze deze periode de Zeroes.
En in de clip doen allerlei 3FM dj`s wat clips na uit die periode, en dat doen ze heel erg goed.

Nu ken ik vrijwel geen clips, want ik kan heel goed muziek luisteren zonder clips te kijken.
En als ik dan de orgineels bekijk kan ik alleen maar beamen dat ze het ontzettend goed gedaan hebben.
Zo goed zelfs dat ik niet eens alle dj`s herken, toch denk ik best wel een eind te komen.

En het is natuurlijk een alleraardigst overzichtje van de muziek uit die tijd.
Een top twintig maken lukt me echt niet,  de keuze is echt te reuze
Ik ben makkelijker in het uitzoeken welke nummers ik walgelijk vind, en die zitten overigens niet in het clipje verwerkt.
De cast staat onder

Lees verder

Rene Vrijdag 04 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Zestien reacties

AVRO

Ik ben een beetje boos op de AVRO.

Voorheen, toen Andermans Veren nog elke zondagavond op radio 2 was, luisterde ik daar wel eens naar.
Het programma was even simpel als doeltreffend.
Elke week was er een thema, en aan de hand van dat thema kwamen er scetsjes en vooral liederen voorbij.
Allemaal Nederlandstalig, dat heet dan kleinkunst, en het geheel duurde twee uur.

Voor Andermans Veren weggemoffeld was naar de zondagavond zat het op een ander tijdstip en dag, en toen heb ik het ook wel eens gehoord.
Ik was geen fan, maar vond het toch een aardig programma.
In 1994 won Andermans Veren zelfs de Zilveren Reissmicrofoon .

(een kutprijs die ze in hun reet mogen steken, want Ronflonflon had hem nimmer gewonnen)

Er kwam ook een tv versie, maar dat kan niet tippen aan de radio.
Nu zou ik denken dat de AVRO dus wel zuinig was op Andermans Veren.

Maar nee, het is weggesmurfd van radio 2, om plaats te maken voor meer van hetzelfde, en weggezet op radio 5.
Omdat ik het toch wel ging missen en eens ging kijken hoe het er nu mee voorstond.
Ik verwachte wel een podcast of zo, maar nee...

Eerst was ik verontwaardigd, toen vond ik het jammer, en nu ben ik toch wel een beetje boos.

Andermans Veren is verworden tot een rubriek .

Een rubriek van de Arbeidsvitaminen, weggemoffeld in een hoekje, weggemoffeld op een middengolfzender.
In plaats van de kleinkunst breeduit tentoon te stellen voor een breed publiek is het nu voor de liefhebber, die er alleen maar even van mag proeven.

Jammer AVRO, jammer radiomanagement in Hilversum, jammer.
Zo ga je niet met cultuurgoed om!

Rene Donderdag 03 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Vijftien reacties

Zenuwslopend

Cito toets.
Zenuwslopend.
Vanaf dan voor altijd en eeuwig op de tenen lopen.
Het onderste uit de kan.
Het hoogste halen wat er maar in je macht ligt.

Ondanks dat ik destijds als leerling heel erg kritisch was over mijn lagere school, moet ik ze toch wel nageven dat ze de cito toets nuchter behandeld hebben.
Gewoon maken en maar zien waar het schip strand.
En met die instelling leef ik nog steeds.

Ik weet zelfs niet eens meer mijn eindscore op de citotoets!
Ik weet wel dat het lag tussen de 500 en 550, want op die manier lijken het geen rapportcijfers.
En ik weet dat het sinds 1970 onder die naam gehouden wordt.

Ik verbaas me er altijd weer over dat velen dat nog zo hun eigen score op kunnen dreunen!
Dat heeft dan kennelijk best veel indruk gemaakt.

Wat was uw score?
En hoeveel waarde hecht u daar nou aan?

Rene Donderdag 03 Februari 2011 at 12:00 am | | Smurf | Negentien reacties

Youpie, Ganzedijk Blijft!

Ik had u belooft u op de hoogte te houden.
Of is het nou beloofd?
Ik had u de belofte gedaan!

Ganzedijk zou worden weggevaagd van aarde, maar de bewoners pikten dat niet, hun actie hielp en de boel werd opgeknapt.Het moraal van dit verhaal: geef nooit op, grijp elke grasspiet aan, niet geschoten is altijd mis, en heel soms is het helemaal raak!

Rene Woensdag 02 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Dertien reacties

Xitterend

Ik las ergens het volgende:

Altijd al een kijkje willen nemen in de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda? Op zaterdag 29 januari van 13.30 tot 16.30 uur krijgt u de kans tijdens onze open dag in de voormalige strokartonfabriek De Toekomst. We organiseren dit evenement vanwege de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart. Op die manier willen we de inwoners van Groningen laten zien bij welke zaken de provincie betrokken is.

Ik besloot om daar eens een kijkje te nemen, en mijn pa wilde dat ook wel.
Mijn zaterdagmiddagfietswandeling met Quandy vervroegde ik wat, want dat moet ook doorgaan, en daarna togen mijn pa en ik naar Scheemda
Ik had gelezen dat er ergens geparkeerd kon worden en dat vanaf daar pendelbussen heen en weder zouden rijden Maar mij krijg je niet zo snel in een pendelbus, en vlakbij parkeren lukte ook prima
Wat meteen opviel was dat het best wel ontzettend druk was!
En ook best koud overigens, het vroor een beetje

De Toekomst, eerst even uitleggen met medewerking van wikipedia.

In 1908 werd dit monumentale fabriekscomplex gebouwd, naar een ontwerp van de Groningse architect P.G. Cremer. In 1968 werd het complex gesloten. Sindsdien is het vervallen. De bedrijfshal, het ketelhuis, de schoorsteen en diverse machines, waaronder de stalen bolkokers waarin het stro tot pap geperst werd, worden gerestaureerd. De Toekomst is de enige strokartonfabriek die Nederland nog bezit.

Het waren dus eerst twee fabrieken, en eentje werd dus al reeds gesloopt.
Ik herinner me niks anders dan dat dit gebouw leegstond en hevig aan het vervallen Regelmatig stonden er stukken in de krant, slopen of renoveren en wat moet men er dan mee?
Ondertussen ging het verval door en door.
Toen de snelweg er langs aangelegd werd was het geen gezicht, zo`n slooppand langs de weg, en er werd jaar na jaar niks geinvesteerd, maar ook niet gesloopt.
Tot overmaat van ramp werd er ook nog allemaal asbest ontdekt
En toen kwam er ineens actie, en de boel werd opgeknapt, met lekker veel subsidie, en daarover kan u meer lezen op allerhande websites.

industrieel-erfgoed.nl en projectenbankcultuurhistorie.nl

En wie er hele mooie foto`s van wil zien doet er goed aan hier even te kijken.
Goed, het was dus redelijk koud en druk, en weer zette ik stappen waar ik nog nooit eerder stappen gezet had.
Toen het pand leegstond en in verval was was het verboden toegang, en levensgevaarlijk, alles stond op instorten Nu is het dus veilig en ze zijn al flink opgeschoten met opknappen.

We moesten helemaal naar achteren lopen, daar naar binnen, voor een gratis kop koffie en een plak cake.
Er was meer behoefte aan koffie dan er koffie was, dus de koffiedrinkers moesten wel even geduld hebben.
Er stond buiten een warmtekanon die warme naar binnen blies, dat maakte het wel aangenaam daar.
Overal zaten nieuwe daken op, en er stonden nog allemaal vastgeroeste machinnes.
Prachtig.

Tegenwoordig bouwen ze, vooral op industriegebieden, vooral zo goedkoop mogelijk, 100 jaar geleden werd er nog flink aandacht besteeds aan de verfraaiing van de gevels.
Ik genoot, en toen gingen we weer naar huis.

-------------

Rene Dinsdag 01 Februari 2011 at 6:00 pm | | Smurf | Achttien reacties