Qualiteit

Pinksterzondag in het Stadspark in Winschoten.
En pinkstermaandag aan Havenkade-Oost  te Winschoten:

>


En daar tussen nog de Sterren op het Marktplein.
Druk genoeg en allemaal leuk.

Rene Woensdag 31 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vijf reacties

PinksteRen

Al reeds op de vrijdag begonnen ze met wat dingen neerzetten op het Marktplein, zoals het podium en de sanitaire voorzieningen.  In de loop van de zaterdag kwamen er nog vlaggetjes bij en hekken en tafels en bierbarren en hoe alles ook heet.

Zondagmiddag ben ik naar het stadspark geweest, aldaar werd de jaarlijkse Dag van het Park gehouden.
Een looproute komt langs ruim 30 punten alwaar vereningen zich presenteren.

Het leukste was om te kijken en te luisteren naar muziek en dans.
Anderen genoten weer van de diverse sporten of de vele eetgelegenheden.
Een ritje in een kar met paard, een klimpartijtje of spelen met op afstand bedienbare auto`s.

Heerlijke wandeling, heerlijk weer, heerlijk stadspark.

Om half acht zou het feest Sterren op het Marktplein beginnen, dus ik zat klaar op mijn balkon.
Wat een rij mensen, helemaal tot de HEMA aan toe.
Ieders telefoon, of uitgeprinte kaartje werd gezien, en vrijwel alle mannen werden gefouilleerd.
Het duurde een uur voor de rij verdwenen was, maar er bleven wel aldoor nieuwe mensen binnenkomen.
En druk dat het tussen de hekken werd, mensen moesten in de rij staan om muntjes te bemachtigen.
Maar de sfeer was natuurlijk prima en gezellig, en na een uur plaatjes en een DJ werd het tijd voor de artiesten.

Niet geheel mijn smaak, maar ik mopper niet, ik neem alles zoals het komt en zo maak ik dit ook eens mee.
Om half acht zag ik nog een leeg veld, om half negen was die vol, hoeveel kaartjes er verkocht zijn weet ik niet, ik weet wel dat het uitverkocht was.
En dat veel mensen ook weer van het terrein af gingen en er weer in, de doorgang was op zich vrij nauw dus mensen moesten wachten, en als ze buiten waren en moesten pissen deden ze dat tegen de kerk aan.
De sanitaire voorzieningen bevonden zich in zijn geheel op het terrein zelf.

Maar verder verliep volgens mij alles wel prima,  na middernacht deed ik een poging tot slapen dat lukte prima.
De enorme rotzooi werd een dag later opgeruimd en in de loop van pinksteren vrijwel de rest.
De vlaggetjes zijn ook weg, er staan alleen nog wat dranghekken.

Op tweede pinkterdag was er weer de pinkstermarkt bij de haven en industrieterrein.
Dit keer met een automeeting en vrachtwagen trekken en veel lawaai en gezelligheid.
Werderom een fijne wandeling met fijn weer.

Rene Dinsdag 30 Mei 2023 at 8:23 pm | | Smurf | Vijf reacties

Ontzettend

De Uitzetting

Van de Molukkers die 70 jaar geleden in Nederland arriveerden, woonden enkele honderden lange tijd in de Carel Coenraadpolder. Vanaf 1 september 1953 tot 1961 woonden tachtig voormalige Molukse KNIL-militairen en hun families in Kamp CC-polder aan de rand van de Carel Coenraadpolder-polder. Een informatiebord bij het huidige Ambonezenbosje herinnert nog aan het toenmalige barakkenkamp.

De militairen kregen bij aankomst in Nederland ontslag en werden ondergebracht in eenvoudige barakkenkampen. Terug naar de Molukken was op dat moment geen optie en blijven in Nederland was tijdelijk. Maar in de loop van de jaren blijkt dat tijdelijk ook heel lang kan duren. Een hele generatie groeit op in een barakkenkamp. Hoeveel invloed hadden die ervaringen op je leven. In deze documentaire blikken Rudy, Coosje, Wim, Anitha, Josje en Djebe terug op hun tijd in het woonoord en de uitzetting die in 1961 volgde.


RUMAH TUA

Voorafgaand aan De Uitzetting wordt de documentaire ‘Rumah Tua’ van Lizette Mataheru uit 2010 vertoond. 

In ‘Rumah Tua’ (ouderlijk huis) staat Oma Au centraal. Zij wil nog één keer terug naar haar vaderland. Eén keer, voordat het niet meer kan. Haar grootste wens is om dat met haar kleindochter Lizette Mataheru te doen. Lizette gaat met haar mee. Eindelijk kan zij het land zien waar oma Au altijd over heeft verteld, kan haar laten zien waar ze vandaan komt. Maar hoe bereidt zij zich daarop voor met in haar achterhoofd de gedachte dat ze oud is en wetende dat het de laatste keer zal zijn? We zien de mentale voorbereiding van oma Au die duidelijk wordt in gesprekken met haar kleindochter. In een familie die gekenmerkt wordt door het 'Indisch zwijgen' doorbreekt Lizette de stilte, ze stelt vragen die niemand ooit aan oma Au heeft gevraagd en leert haar oma en haar geschiedenis beter kennen. Een leven dat exemplarisch is voor de Molukse geschiedenis.

Na afloop gaat Els Buseman in gesprek met enkele hoofdpersonen uit ‘De Uitzetting’. Ook zal muzikant Selwyn Matrutty met zijn Selwyn Sessions te horen zijn. 

Deze bijzondere filmavond wordt georganiseerd door Filmcollectief Groningen in nauwe samenwerking met Cultuurhuis De Klinker, Filmliga Winschoten en het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt.

En daar ben ik afgelopen donderdagavond met mijn vader naar toe geweest.
Het stond eerder aangekondigd in het Streekblad, mijn pa liet mij dat lezen en we besloten om samen te gaan.
Het was helemaal uitverkocht, toch zag ik nog voldoende lege plekken.
Maar ze hebben in elk geval al een tweede vertoning in de agenda staan.

Een film over mensen die als kind op de plek van dat Ambonezenbosje gewoond hebben, toen nog een barakkenkamp, helemaal ten noorden van Winschoten, Hongerige Wolf voorbij, pal tegen de laatste zeedijk aan, verder weg kon niet.

De documentaire werd eerst door een mevrouw aangekondigd, en we kregen ze achter elkaar te zien, zonder pauze.  Er zaten best een hoop Molukkers in de zaal, ik zag ook de burgemeester en nog wel meer bekenden.
Er werd gelachen, vooral tijdens de eerste film, de tweede was wat confronterender, een zin die me is bijgebleven:   De Nederlandse regering is niet te vertrouwen!  
En zo is dat.

Na de films was er nog een gesprek met de regiseur en de deelnemers, dit vond plaats in de luidruchtige foyer, die gewoon overloopt in de luidruchtige theatercafe.
Natuurlijk begrijp ik dat er geschonken moet worden, maar dat gebabbel had ook wel gewoon in de grote zaal gekund, nu heb ik er zo weinig van verstaan dat ik vroegtijdig vertrokken ben.

Rene Maandag 29 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Twee reacties

NedeRlandstalige meuk op het MaRktplein te Winschoten

De eerste echte editie van Sterren op het Marktplein in Winschoten, stampvol uitverkocht, met optredende artiesten tot 02 uur, en daarna de kroegen in voor het nafeest.


Rene Zondag 28 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Twee reacties

MaRktplein Winschoten

Ik kreeg keurig vroegtijdig een brief van de organisatie van Sterren op het Marktplein.
Als aanwonende aan het Marktplein worden we op de hoogte gehouden en ze hopen dat we er van meegenieten en mocht dat niet zo zijn, ze doen hun best om de mogelijke overlast tot een minumum te beperken.
En er staat een telefoonnummer bij, altijd goed.

Ik lees in de brief dat het de hele nacht doorgaat, ik zal er thuis en op mijn balkon wel van gaan genieten.
En overdag even een kijkje nemen op de Dag van het Park in het Stadspark in Winschoten.

Rene Zaterdag 27 Mei 2023 at 8:23 pm | | Smurf | Drie reacties

LaRs KoehooRn

Lars Koehoorn op Borrel met de buren in het Maintebos te Winschoten.

Rene Vrijdag 26 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Drie reacties
Gebruikte Tags:

KoRtzichtig

Heb ik het over milieuzaken en uitstoot, dan komt vanzelf iemand met het argument dat er nog veel te behalen valt in Ter Apel.

En dat snap ik dan niet zo.
Ik snap dus wel dat Nederland, en de rest van menslievend Europa, overspoeld wordt door te grote aantallen asielzoekers, met alle nare gevolgen van dien.
Maar dat staat buiten het milieu en uitstootvraagstuk.

Of A, we sluiten de grens en laten de mensen het zelf maar en vooral elders uitzoeken, dan nog lost dat de milieu en uitstootproblemen niet op.
Of B, we doen wat we kunnen, helpen zo veel en zo goed mogelijk mensen, en blijven werken aan het oplossen van de mileu en uitstootproblemen.

Dat er een ander probleem is wil dat dus nog niet zeggen dat we niks aan het andere hoeven doen.
En minder mensen in Nederland houdt niet automatisch in dat er minder vervuiling is.

Rene Donderdag 25 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Twee reacties

JammeR

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pandemiewet. Daarmee is de opvolger van de tijdelijke coronawet, die werd gebruikt bij onder meer de mondkapjesplicht en de avondklok, een feit.

Een ruime meerderheid (49 Eerste Kamerleden) van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP stemde voor de wet. Fractie-Nanninga, SGP, PVV, FvD, Fractie-Frentrop, PvdD, Fractie-Otten en OSF (samen 24 senatoren) waren tegen.

Nadat het voorstel was aangenomen, klonk er enig rumoer vanaf de publieke tribune. Tegenstanders van de wet riepen "landverraders" en "schaam je rot".

Zeer slecht nieuws, maar het was wel te verwachten, toch goed om even vast te leggen wie er voor en wie er tegen zijn.
Het zou beter zijn als ze alles op alles zetten om toekomstige virussen te voorkomen, maar vooralsnog lijkt het zo dat ze heel erg hun best doen om een nieuwe te veroorzaken, denk hierbij aan de vogelgriep en de wil om in dit land honderd miljoen dieren op een kluitje te houden.

Rene Woensdag 24 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Twee reacties

InkRimpen

Veelgebruikte, doch misplaatst argument over zure regen: Je hoort er niemand meer over raaskallen. 
Tja.

Hoe zou dat nou komen?
Misschien is het wellicht opgelost?

Jazeker is dat opgelost, dat is allemaal keurig na te lezen en te bekijken.
Tegenwoordig hebben we internet en is alles op te zoeken, dom zijn hoeft niet meer.

Dankzij de invoering van rookgasontzwavelingsinstallaties bij elektriciteitscentrales en raffinaderijen zijn emissies van zwaveldioxide in Nederland met 89% gedaald sinds 1980. De invoer van de driewegkatalysator bij personenauto’s zorgde voor een emissiedaling van stikstofoxiden met 40%. Ook de emissie van ammoniak is afgenomen.Dankzij deze maatregelen is de hoeveelheid zure regen in Nederland sterk afgenomen en is het proces van de bodemverzuring sterk vertraagd. Hoewel op bepaalde plaatsen herstel is te zien (zoals de terugkeer van bepaalde korstmossen in het bos), worden kritische depositieniveaus nog steeds overschreden, waarmee veel ecosystemen nog steeds risico lopen. Ondanks alle maatregelen behoren Nederlandse emissieniveaus per km2 van bijvoorbeeld NOx toch nog tot de hoogste van Europa.

Wie de moeite neemt om zelf eens wat op te zoeken kan achter veel dingen komen.
Een derde van onze zure regen kwam uit het buitenland, maar aan de andere kant ging 70% van onze uitstoot naar het buitenland.
Het is dus zaak om dit Europees en wereldwijd aan te pakken, nu hebben we het over andere problemen, het klimaatprobleem, en dat wordt ook weer ontkent door rechts.

Rene Dinsdag 23 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vier reacties

Heftig

Het OM Oost-Nederland vervolgt een vrouw die deed of ze door een man gestalkt werd, maar in werkelijkheid intimiderende, bedreigende en racistische berichtjes aan zichzelf stuurde. Het leek of die berichtjes van de telefoon van de man afkomstig waren, terwijl zij deze zelf optikte.

De politie en het OM geloofden haar. Een 55-jarige man werd in 2019 tot een jaar gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding veroordeeld. Hij is inmiddels vrij. De man heeft het stalken altijd ontkend.


Het is nog steeds zo dat er mensen onschuldig vast zitten, en dat zou niet moeten mogen gebeuren.
Bij gebrek aan bewijs iemand toch opsluiten, dat is absurd.

Hoezo kan een vrouw dit een man aandoen, waarom wordt dat niet beter onderzocht?
Nou ja, hier valt op zich verder weinig over te zeggen, ik leg het toch maar even vast.

Rene Maandag 22 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vier reacties

GestooRd

Nederland ontkomt niet aan uit de lucht halen van CO2, maar mogelijkheden beperkt.

Nederland is zó snel door de hoeveelheid CO2 heen die het nog mag uitstoten, dat het ook CO2 uit de lucht zal moeten halen. Maar Nederland heeft hiervoor maar beperkte mogelijkheden en dus moeten overheden en bedrijven zich daarmee niet rijk rekenen. Dat zeggen klimaatexperts tegen de NOS.

De vergelijking met de stikstof-discussie dringt zich op, zeggen ze. Want ook daarbij is lang vertrouwd op compensatie van te veel stikstofuitstoot in de toekomst.

Met het huidige niveau van de wereldwijde uitstoot, is 1,5 graad opwarming binnen negen jaar bereikt. Alom wordt die 1,5 graad als belangrijke grens gezien, omdat de klimaateffecten daarboven naar alle waarschijnlijkheid flink ernstiger worden. Om te voorkomen dat die grens overschreden wordt, moet de uitstoot vanaf nu elk jaar fors naar beneden, om rond 2040 op nul uit te komen. Niet alleen in Nederland, maar ook in landen als China en India.

Omdat de wereld tot nu toe te traag is met uitstootreductie, wordt er in vrijwel alle klimaatscenario's ook gerekend op technieken waarmee in de toekomst CO2 uit de lucht wordt gehaald. Daarmee krijgt de wereld 10 tot 15 jaar extra de tijd, tot 2050-2055. Dat blijkt ook uit het recente rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC. Maar op Nederlands grondgebied bestaan maar weinig mogelijkheden.

Tot zover dan de berichtgeving op de NOS, en daarna gaan ze in op de mogelijkheden.
Ik heb zelf dus helemaal geen vertrouwen in die mogelijkheden.
Zorg eerst dat de boel schoon is voor je er verder mee gaat, lijkt mij.
Nu wordt alles maar vooruitgeschoven met alle gevolgen van dien.

Ik wil ook helemaal niet dat ze aan gaan sturen op 1,5 graden warmer, ik pleit voor nul graden warmer.
Maar goed, wat ik vind kan ik wel onder mijn schoenzolen schrijven, of op mijn weblog, het heeft geen effect, maar het staat er toch maar.

Voorkomen is beter dan genezen, wat je niet in de lucht stopt hoef je er ook niet uit te halen.

Rene Zondag 21 Mei 2023 at 8:23 pm | | Smurf | Zeven reacties

FRaai

Test 1,2,3, ja, de boel werkt weer.
Dat wist ik ook wel,  maar zo leek het eerst niet helemaal.

Ziggo had namelijk bedacht dat ik een nieuwe modem kreeg.
Bij de eerste poging hadden ze die opgestuurd en was ook weer teruggestuurd omdat ik het niet afgehaald heb bij het afhaalpunt omdat ze tegenwoordig geen niet thuis briefjes meer in de bus doen.

Nu zag ik toevallig in de mail dat er wederom een pakje voor me lag en ik had nog een paar dagen de tijd voor die teruggestuurd werd.
Ik hoefde ik de winkel alleen mijn naam te noemen en ik kreeg de doos mee.

En dan begint het gedonder, het oude spul verwijderen en het nieuwe instaleren, en dat gaat dan makkelijk met een app.
U kent ziggo niet, het is jij en jou en dat spreekt me totaal niet aan.
En dan de tip, neem maar even een snack, als dat ding aan het instaleren is.

Ik bepaal zelf wel wat ik al of niet neem, ik ben niet gediend van zulke tips.
Eerst doe ik de kabeltjes verkeerd omdat het bijhorend voorbeeldfilmpje het ook precies net andersom doet als dat bij mij het geval is.
En ergens iets groens indrukken gaat ook niet, beide uiteinden van mijn kabeltje zijn rood.

Wees volledig en precies en ga niet zomaar ergens van uit, ziggo! 

Ik vond de oude splitter en oude kabels beter, deze waren vast te draaien, de nieuwe hangen er los in, dus ik heb de oude meuk er maar weer ingedrukt.
Ja, want ik kreeg eerst natuurlijk enige uren geen verbinding.
En daarna wel op mijn telefoon maar niet op mijn laptop.

Maar uiteindelijk is het dus gelukt, op mijn eigen wijze, maar het werkt.
Hoera.

Rene Vrijdag 19 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Zes reacties

Een uuR

Zo rond een uur of vijf in de nacht is er al het prille begin van de ochtendschemering.
En rond tien uur in de avond is het pas echt weer donker.
Dat noemt men zomertijd.
En over een maand begint het ochtendlicht rond vier en donkert het pas echt om elf uur.

Als we nu de wintertijd nog hadden zou alles een uur eerder zijn, dus rond drie uur in de nacht dient het ochtendlicht zich dan alweer aan, en dat moeten we toch niet willen.

Daarom bestaat zomertijd.
En in de winter moet de klok toch echt weer terug, want anders is het om half tien in de ochtend nog donker.

Flexibele geesten spelen met de tijd en profiteren optimaal, en gelukkig bestaat het nog voor ons allemaal.

Rene Donderdag 18 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vijf reacties

De stRijd tegen jeugdbendes in Winschoten

Brandstichting, mishandelingen en drugshandel.
En dat uitgevoerd door kinderen vaak niet ouder dan vijftien jaar.

De gemeente Oldambt is helemaal klaar met de groep tieners die vooral Winschoten op stelten zet.
De gemeente speelt daarom 750.000 euro vrij om de tieners weer op het rechte pad te krijgen.
Er moeten in elk geval twee jongerenwerkers bij komen.

Zij gaan de straat op om in contact te komen met de probleemjeugd.
De jongerenwerkers zouden meer tijd willen nemen om een vertrouwensband met deze jongeren op te bouwen, activiteiten te ondernemen en in contact te komen met de ouders van deze jongeren.
Zij moeten ook surveilleren in wijken waar de problemen zich afspelen.

Daarnaast moeten twee zogeheten ‘casemanagers’ orde op zaken stellen.
Het is aan hen om passende hulp te zoeken en de jongeren daarin te begeleiden.
Ook de politie draagt haar steentje bij. Zij heeft aangegeven meer capaciteit beschikbaar te stellen.

Normaal is een gemeente druk op zoek naar mogelijkheden om plannen mee te financieren, maar volgens Oldambt is er geen tijd te verliezen.
De plannen worden daarom gefinancierd door een greep uit de algemene reserve, zeg maar de spaarrekening van de gemeente.
Volgende week vergadert politiek Oldambt over de aanpak.
De verwachting is dat een ruime meerderheid instemt met de plannen.


Ik wist dit helemaal niet.
Ik vind 750.000 euro best veel geld, het lijkt me dat een stevig gesprek met de ouders voldoende moet zijn.
Maar nee, jongerenwerkers, een baantje waar ik sowieso al wat bedenkingen bij heb, en casemanagers idem dito, worden ingeschakeld.
Dit is de tijd waarin we leven, straffen helpt niet, die mensen hebben hulp nodig.
En dat moet dan ook zo snel mogelijk, om andere slachtoffers te sparen, want brandstichting, mishandeling en drugshandel is niet mals.
Als de nood maar hoog genoeg is is er gelukkig altijd wel geld.

Rene Woensdag 17 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vier reacties

CultuuR

Dit is niet aan de haak: 

Kabinet heeft commerciële partijen nodig bij afhandeling toeslagenschandaal.

Het toeslagenschandaal, voorheen toeslagenaffaire, wil maar niet opgelost worden.
Zo heel moeilijk kan het toch niet zijn om de gedupeerden op te sporen en vergoeding uit te keren.

Het kabinet heeft zeven miljard uitgetrokken om dit op te lossen, voor zo ongeveer veertigduizend mensen.
En nu ze hun paradepaardje commerciele partijen weer gaan spekken weet men meteen waar het meerendeel van het geld naar toe gaat.
Zie mondkapjesaffaire.

Rechts beleid, de rijken nog rijker maken anders vertekken ze naar het buitenland.
In plaats van graaiflatie aan te pakken wakkeren ze het juist aan, idioten.

Rene Dinsdag 16 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vier reacties

BBB

De BBB wil graag dat we in Nederland honderd miljoen dieren houden, waarvan er anderhalf miljoen per dag worden geslacht, het vlees en de melk grotendeels naar het buitenland en de poep blijft hier.
BBB gooit het op innovatie, dat werkt niet, dus komt er het zoveelste onderzoek met als uitslag dat het nog steeds niet werkt.

Volgend probleem is het water, dat wordt niet goed vastgehouden en het raakt steeds vervuilder.
Ze doen er niks aan, alleen maar meten en vertellen en ondertussen de boel blijven afvoeren en vergiftigen.

Tja.

Rene Maandag 15 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Twee reacties

Aan mijn dagboek

Mijn horloge begon langzamer te lopen.
Ik moest steeds op mijn telefoon kijken om mijn horloge bij te zetten.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Vroeger ging ik voor een nieuw batterijtje naar de Kijkshop tegenover me, maar die is niet meer.
Bij de juwelier moet ik mijn horloge inleveren en hem na een half uur weer ophalen.
Ik kreeg als tip dat het ook op de markt kan en nog goedkoper is ook.

Vorige week was ik bij familie op bezoek in een vakantiehuisjespark dus ik moest het nog een week zonder de juiste tijd op mijn pols doen, maar deze zaterdag was het zover.

Dus ik nam mijn boodschappentas mee en liep over de markt, opzoek naar een kraampje met horloges.
Ik kon gewoon Gronings praten en toekijken hoe ze het deed en dat koste me vijf euro.

Ik had besloten dat ik ook nieuwe spijkerbroeken nodig had, en genoot eerst nog even van de diverste Shantikoren die op deze dag in de stad waren, op het shantykorenfestival Winschoten.

Ik ga altijd naar de dezelfde zaak, met mannenmode en weet dat ik boven moet zijn.
Binnengekomen groet ik een medewerker en loop de trap op.
Boven is altijd wel iemand, en als er niemand is komt er zo iemand aan.
Ik wandel wat rond, het kraakt lekker en daar komt de medewerker al aan met handenvol kleding.

Ik zeg wat ik zoek, hij pakt wat ik hebben wil. we passen het één en het ander ( ik pas, hij keurt en geeft advies)
Telkens als ik me aan het omkleden ben helpt hij weer nieuwe klanten.
Ik kreeg nog een compliment over mijn T-shirt, en ik vertel dat ik dat altijd koop als vakantieherinnering en dat ik de broeken in deze zaak haal.

Met drie broeken in de hand ga ik naar beneden, naar de kassa.
Achter de kassa staat een meneer die me een compliment geeft met mijn keuze.
Hij vraagt tevens of ik al in het bestand sta, dat is zo, hij vraagt mijn postcode en huisnummer en weet me te vertellen hoe ik heet.  Weer een paar punten er bij in de computer.
Op de vraag of ik er een tasje bij wil laat ik mijn tas zien.
,,Hou je tas maar open, ik doe ze er wel in" zegt hij ,,Of, U, moet ik eigenlijk zeggen"
,,Ja," zeg ik, ,,dat klopt, maar ik heb toch al betaald"  Want dat was zo.

Daarna wandel ik, via wat Shantykorengezang weer richting huis, meer eerst haal ik beneden nog een maaltijd, wat kaas en bananen, en toen weer naar mijn balkon.

Rene Zondag 14 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vijf reacties

Zonde

Ruim 1200 personen deden mee aan het onderzoek dat een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder zou moeten zijn.

Ik hou niet van onderzoeken, ik heb de pest aan onderzoeken.
Men onderzoekt nooit wat de bevolking wil, maar altijd een afspiegeling.

Alsof er nog iemand is zoals ik.
Ik schijn dus wel te worden vertegenwoordigd door iemand, maar ik kan me niet voorstellen dat tussen 1200 mensen nog eentje zou zitten die net zo denkt als ik.
Dus ik negeer onderzoeken.
Helemaal er aan ontkomen lukt ook niet altijd, ik zie en hoor de koppen wel.

Het ergste van al die onderzoeken vind ik nog wel dat daar dan beleid op wordt gemaakt.
En zo klooit men maar voort.

Rene Zaterdag 13 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vijf reacties

YammeR

Minister Adema van Landbouw zit in zijn maag met een wijziging van de Wet Dieren. Die moet regelen dat dieren in de veehouderij geen leed meer mogen ondervinden hebben door de manier waarop ze worden gehouden. Die wet is in 2021 aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, maar nog altijd niet ingegaan.

Wet is toch wet?
Wat een rare absurde bedoening.

Dit amendement regelt dat het na 2022 niet langer is toegestaan om een dier pijn te doen of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen met als doel om het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten. Dit betekent dat fysieke ingrepen vanaf dat moment niet meer zijn toegestaan als deze bijvoorbeeld worden gedaan om dieren in een bepaalde 'dichtheid' te kunnen houden, of om problemen zoals staartbijten te voorkomen die voortkomen uit de wijze waarop de dieren worden gehouden, zoals stress of het te vroeg weghalen van biggen bij de zeug. Ook zal het niet langer zijn toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen, aangezien dit schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van een dier.


Er wordt nu weer gepraat, overleg met die en die, en voor de zomer komt er antwoord.
Maar dat zou niet moeten, wetten moeten gewoon uitgevoerd worden, daar zijn ze voor gemaakt.
En dan kunnen ze het wel weer zo lang rekken tot over de volgende verkiezingen heen, wet blijft wet, en later kan men dat wel weer af gaan zwakken.

Rene Vrijdag 12 Mei 2023 at 8:23 pm | | Smurf | Vijf reacties

Xnap het niet

Cornald Maas en Jantje Smit verzorgen het commentaar bij het Eurovisiesongfestival.
Dat snap ik niet, dat dat met twee personen moet.
Dat kan één persoon ook prima alleen doen, dat scheelt ook in de kosten.

En dat de heren daarvoor speciaal naar Liverpool gereist zijn snap ik ook niet.
Commentaar geven kan ook wel vanaf een studio in Hilversum, of gewoon vanaf thuis.

En ik snap ook niet dat dat allemaal per vliegtuig moet, alhoewel ik dat alleen zeker weet van het vals zingende duo.

Rene Donderdag 11 Mei 2023 at 8:23 pm | | Smurf | Vijf reacties

Willens en wetens

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, voorheen Veiligheid en Justitie heeft besloten om vanaf 2024 geen geld meer uit te trekken voor de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Staatssecretaris Eric van der Burg gaat hierover in gesprek met de vijf gemeenten die deze Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) bieden.

Die gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven - zijn boos over het besluit. Zij vrezen dat honderden mensen die geen verblijfsvergunning krijgen en het land uit moeten, over straat gaan zwerven.

Aan de ene kant is het dus zo dat dit gaat om uitgeprocedeerde vreemdelingen, en die horen hier kennelijk niet en moeten dus weg.
Maar op de één of andere manier gaan ze niet weg, maar worden middels deze regeling toch in leven gehouden.
En als je ze in leven houdt gaan ze dus niet weg.

Maar de regeling stopzetten lost het probleem niet op, het veroorzaakt juist meer problemen.

Terwijl in 2022 het Nationaal Actieplan Dakloosheid er voor moest zorgen dat in 2030 dakloosheid is beëindigd.
Dus eens dacht ik nog dat we de goede kant op gaan, krijg je dit weer.

Vertrouwen, almaar minder.

Rene Woensdag 10 Mei 2023 at 8:23 pm | | Smurf | Drie reacties

VeRschRikkelijk

Ophef als verdienmodel.
Carolien van der Plas is een aandachtshoer en tevens mediageil.
En de media houdt van haar want ze scoort, en dat is het enige wat telt.
De vorm is belangrijker dan de inhoud.

Op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, schreeuwt ze op twitter moord en brand dat Zelensky komt en daar heeft ze bezwaren tegen.
Tja, ze zou het dan ook gewoon kunnen negeren, maar nee, dat moet allemaal medegedeeld.

En dan gaat ze ook nog liegen dat ze geen tijd had, terwijl er uitgezocht is dat er wel tijd voor was.
En de boel maar vertragen en verzieken en als ze straks een kogel door de kop krijgt ben ik medeschuldig want dat heet dan demoniseren.

Rene Dinsdag 09 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vier reacties

UiteRaaRd

Bij de tandarts is het tegenwoordig ook allemaal digitaal.
Na binnenkomst eerst aanmelden bij een scherm, je geslacht kenbaar maken, je geboortedatum invullen en daar staat mijn naam.
Melden bij de balie hoeft dus niet meer, ik ben nu reeds aangemeld.

En de nieuwe afspraken worden ook gemaild, en middels wat klikken verschijnt dat zo in mijn agenda.
En daags voor de afspraak krijg ik nog een herinneringsmail.

Op de één of andere manier voel ik me toch steeds meer een nummer en minder een mens.
Maar dat is natuurlijk allemaal schijn.
Dit is beter, de voorvaderen hebben het jaren verkeerd gedaan.

Rene Maandag 08 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vijf reacties

Tijd van leven

Ik was even een dagje op visite bij familie op een vakantiehuisjespark en dan gaan we leuk doen en maken foto`s en filmpjes van elkaar, waaronder deze:


Rene Zondag 07 Mei 2023 at 8:23 pm | | Smurf | Zes reacties

SchitteRend

Na een werkdag ben in de avonduren, zodra de buien verdwenen waren en de droogheid verscheen, toch maar even een kijkje gaan nemen in het Maintebos om te genieten van een aantal zeer goede bands die optraden op het aldaar gehouden Bevrijdingsfestival Oldambt in Winschoten.

Rene Vrijdag 05 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vier reacties

Route

Er waren tien herdenkingen in de gemeente Oldambt, ik nam deel aan die van de hoofdstad daarvan: Winschoten:

18.15 uur: Markpleinkerk open.

18.30-19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Marktpleinkerk met muziek en gedichten, georganiseerd door de Raad van Kerken.  
Ik kreeg bij binnenkomst een folder met daarin de gedichten.

19.00 uur: Joods monument, Venne.
Een dominee zal spreken namens de kerken, de burgemeester legt, samen met het 4 mei comité Winschoten, namens het gemeentebestuur een krans. Ook andere organisaties en individuen krijgen de gelegenheid hier een krans of bloemen neer te leggen.

19.18 uur: ’Stille Tocht’.

Vertrek van de ‘stille tocht', onder klokgelui, naar het monument aan het Winschoter Zuiderveen.
Route: Joods monument - Venne  - Bosstraat  < performance bij  voormalige Joodse synagoge >  Het Boschplein - Garstestraat - spoorwegovergang - Garst - Zuiderveen.

19.57 uur: Monument Zuiderveen

Bij het monument verzorgen scouts, wanneer alle mensen die meelopen in de zwijgende stoet staan opgesteld, de vlagceremonie. 

19.59 uur: ‘Taptoe’ door trompettist van ‘De Harmonie’.
20.00 uur: Om 20.00 uur worden 2 minuten stilte in acht genomen, waarna het muziekkorps ‘De Harmonie' het Nederlandse volkslied speelt.

Aansluitend hierop legt de burgemeester, samen met het 4 mei comité Winschoten, namens het gemeentebestuur een krans.
Daarna leggen Duitse burgemeesters en andere organisaties een bloemstuk.
Korte toespraak door de burgemeester en voorlezen van gedichten door de stadsdichter en leerlingen van gbs ‘De Leilinde’. 
De plechtigheid wordt besloten met koraalmuziek.
Tijdens het defilé krijgen ook de overige deelnemers de gelegenheid meegebrachte bloemen bij  het monument neer te leggen.
Aansluitend lopen de deelnemers aan de 'stille tocht' respectvol gezamenlijk terug  naar het Marktplein, waar de stoet wordt ontbonden. 
Route: Zuiderveen - Garst – spoorwegovergang - Garstestraat - Liefkensstraat  -  Venne - Marktplein.

In de Marktpleinkerk is er gelegenheid voor een afsluitend kopje koffie.

Dit keer heb ik alles meegemaakt, van Marktpleinkerk tot Marktpleinkerk.
En op bevrijdingsdag neem ik even een kijkje op het bevrijdingsfestival Oldambt, in Winschoten, na het werk.

Rene Donderdag 04 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vier reacties

Quote

Rood is de kleur van de liefde, de passie, hartstocht, maar ook opletten geblazen, vuur, gevaar, het houdt de mensen scherp. En rood is de kleur van het volk.

Wit is neutraal, wit staat voor reinheid, schoon en fris.

En het blauw staat voor de adel, de rijke lui, de koningen en koninginnen en prinsen en prinsessen, ministers en staatsecretarissen en commissarissen, en boeren en veevoerbedrijfdirecteuren die allen in de Quote 500 staan.

Nu zijn er ook mensen die vinden (inmiddels al jaren) dat het andersom moet.
Dus eerst de boeren en veevoederbedrijfsdirecteuren en zo.
En het volk onderaan.

Nu was er een mevrouw uit Winschoten, een moeder van een omgekomen militair, op het Journaal die opriep om de vlaggen op 4 en 5 mei weer recht te hangen.

De klootzakken van groep met de Engelstalige naam Farmers Defence Force weigeren dat.

Een vlag is een vlag, een lap stof, en in Nederland mag je daarmee doen wat je maar wilt.
Verscheuren, verbranden, op de kop hangen, niks is verboden, alles mag.

De vlag heeft pas betekenis als je er betekenis aan geeft.

En wie het in de kop krijgt om hem ondersteboven te hangen omdat je natuur haat en houdt van dood en verderf, allemaal prima, maar besef dan wel dat dit allemaal mag vanwege onze zo zwaar bevochten vrijheid.
En wie dat niet beseft, tja, die schept de rest van de mensen op met de nadelen van zoveel vrijheid.

Dwang is nooit goed, het moet uit het hart komen, maar die moet je wel hebben.

Rene Woensdag 03 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Vier reacties

Planten

Planten die je duur uit de winkel koopt is wat men graag denkt te willen.
En alles wat gratis aan komt waaien noemen ze onkruid, dat moet weg, daar is ook spul voor en dat is te koop.

Waarom niet genieten van paardenbloemen, en de beestjes die daar op af komen?
Of het is luiheid.

Ik hou wel van natuurtuinen en de wat wildere gedeeltes van parken.

Rene Dinsdag 02 Mei 2023 at 8:23 pm | | Smurf | Zes reacties

Ontvogelen

Vogelgriep.   
Duizenden stuks pluimvee geruimd. 

Ontsmetten, ontluchten.
Periode rust.

Opnieuw vullen met duizenden stuks pluimvee.
Wachtend tot de slacht, of tot de volgende ruiming in het kader van de vogelgriep.

Ook in de natuur, vele dode vogels, veelal vogelgriep.

Er wordt gewerkt aan een vaccin.
Voor de opgesloten vogels, natuurlijk niet voor die in de natuur, die in de natuur zijn vogels maar lastig en zullen ze verdwijnen en weg is de overlast. 
Enkel vogels om op te eten mogen blijven bestaan.

Rene Maandag 01 Mei 2023 at 10:23 pm | | Smurf | Drie reacties